ze stawiznow / aus der Geschichte

Wo spočatkach SSWZ

Załoženska zhromadźizna SSWZ wotmě so štwórtk, 12.10.1995, w 19.30 hodź., w sydarni gmejny Ralbicy-Róžant w Róžeńće. Na njej wobdźěli so 25 Serbow, dźewjećo z nich zwuraznichu swoju zwólniwosć, jako kandidat k wólbam sejmika noweho wokrjesa Zapadna Łužica/Drježdźanski kraj dnja 03.12.1995 nastupić. Při tajnych wólbach so Alfons Ryćer za Šunowa jako načolny kandidat lisćiny SSWZ wuzwoli.

03.12.1995 nastupichmy we wólbnym wokrjesu 8 a docpěchmy 4 287 hłosow. Alfons Ryćer zaćahny z 1 350 hłosami do noweho sejmika a přizamkny so frakciji Zelenych a Swobodnych wolerjow. Do tehdomnišeho wólbneho wokrjesa 8 słušachu Chrósćicy, Njebjelčicy, Ralbicy-Róžant, Pančicy-Kukow, Worklecy, Halštrow, Němske Pazlicy, Čornow-Křidoł, Bambruch a Lückersdorf-Gelenau.

K wólbam do wokrjesneho sejmika Kamjenc dnja 13.06.1999 nastupichmy we wólbnych wokrjesach 7, 9 a 10 a docpěchmy 4 439 hłlosow. Alfons Ryćer bu znowa wokrjesny radźićel (1 070 hłosow) a přizamkny so frakciji CDU.


Wólbne wokrjesy 1999:

 • ww 7: Chrósćicy, Njebjelčicy, Ralbicy-Róžant, Pančicy-Kukow, Worklecy, Halštrow a Wóslink (9 kandidatow, 3 523 hłosow)
 • ww 9: Halštrowska hola, Lubuš, Łuty a Lipoj/Tornow (1 kandidatka, 238 hłosow)
 • ww 10: Hórnikečanski jězor, Łaz, Sprjewiny doł a Kulow (3 kandidaty, 648 hłosow)

Wólby 2004

13.06.2004 nastupi SSWZ w 6 wólbnych wokrjesach z cyłkownje 11 kandidatami a docpě 3 775 hłosow. Z 931 hłosami bu Michał Wałda do sejmika woleny a přizamkny so frakciji SPD/Zeleni.

 • ww 5: Haselbachtal, Kinspork, Łužnica, Oberlichtenau a Neukirch (1 kandidatka, 132 hłosow)
 • ww 6:  Kamjenc (1 kandidat, 120 hłosow)
 • ww 7: Chrósćicy, Njebjelčicy, Ralbicy-Róžant, Pančicy-Kukow, Worklecy, Halštrow a Wóslink (5 kandidatow, 2 530 hłosow)
 • ww 8: Sepicy, Schönteichen, Njedźichow, Nadrózna Hrabowka a Wětnica (1 kandidat, 143 hłosow)
 • ww 9: Lipoj/Tornow, Łuty, Lubuš a Halštrowska hola (1 kandidatka, 242 hłosow)
 • ww 10:  Kulow, Hórnikečanski jězor, Łaz a Sprjewiny doł (2 kandidataj, 608 hłosow)

 

Wólby do sejmika noweho wokrjesa Budyšin 08.06.2008

Prěni raz nastupi SSWZ we wšěch 14 wólbnych wokrjesach z cyłkownje 23 kandidatami. Dóstachmy 5 000 hłosow. Stefan Rjeda bu z 1 147 hłosami do noweho sejmika woleny a přizamkny so frakciji Swobodnych wolerjow Budyšin resp. Swobodnych wolerjow Drježdźanski kraj/ Zapadna Łužica.

Naši kandidaća (ww=wólbny wokrjes):

 • Clemens Škoda, ww1
 • Judith Wałdźic, ww2
 • Jurij Łušćanski, ww3
 • Jana Pětrowa, ww3
 • Křesćan Krawc, ww4
 • Jan Budar, ww5
 • Kathlen Wawrikowa, ww5
 • dr. Hilža Elina, ww6
 • Marko Wjesela, ww6
 • Mirko Šmit, ww7
 • Tomaš Bjeńš, ww8
 • Měrćin Mark, ww9
 • Joachim Glücklich, ww10
 • Pětr Bart, ww11
 • Tomaš Glawš, ww11
 • Jan Nuk, ww12
 • Stefan Rjeda, ww 12
 • Lukaš Delenk, ww12
 • Marko Kowar, ww12
 • Sonja Hrjehorjowa, ww12
 • Jan Kašpor, ww13
 • Rolf Hrjehor, ww13
 • Werner Sroka, ww14

Mit insgesamt 23 Kandidaten traten wir am 08.06.2008 zur Kreistagswahl-Bautzen an.

In dieser Rubrik sehen sie die Kandidaten geordnet nach Wahlkreisen.

 • Clemens Schkoda, WK1
 • Judith Walde, WK2
 • Jurij Wuschansky, WK3
 • Jana Peter, WK3
 • Christian Schneider, WK4
 • Jan Budar, WK5
 • Kathlen Waurick, WK5
 • Dr. Elisabeth Elle, WK6
 • Marko Wessela, WK6
 • Mirko Schmidt, WK7
 • Thomas Bensch, WK8
 • Martin Mark, WK9
 • Joachim Glücklich, WK10
 • Peter Bart, WK11
 • Thomas Glausch, WK11
 • Stefan Rehde, WK12
 • Jan Nuck, WK12
 • Lukas Delenk, WK12
 • Marko Kowar, WK12
 • Sonja Rehor, WK12
 • Jan Kasper, WK13
 • Rolf Rehor, WK13
 • Werner Srocka, WK14

Wahlergebnis 2008 – Wuslědk wólbow 2008

Wahlergebnis

Der aktuelle Kreistag Bautzen setzt sich aus dem Vorsitzenden des Kreistages, Landrat Michael Harig (CDU), und 98 Kreisräten zusammen.

Ergebnis der Kreistagswahl 2008

 • CDU 39,1%,
 • DIE LINKE 18,1%
 • SPD 11,7%
 • FDP 7,5%
 • NPD 5,5%
 • DIE GRÜNEN 3,3%
 • Freie Wähler KV 4,8%
 • Bündnis Arbeit, Familie, Vaterland 4,7%
 • Freie Wähler Westlausitz-Dresdner Land 2,5%
 • Freie Sorbische Wählervereinigung 1,4%

Nach der Wahl 2008

Am 08.07.2008 trafen sich die Kandidaten der FSWV in Kuckau um weitere Aufgaben zu besprechen um der, von den Wählern gegebenen Verantwortung in Zukunft weiterhin gerecht zu werden.

Am 18.12.2008 beschloss der Kreistag die Satzung zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur. Festgeschrieben wurde unter anderem ein Beauftragter für sorbische Angelegenheiten sowie ein sorbischer Arbeitskreis. Diesem sollen Kreisräte, ein Bürgermeister des sorbischen Siedlungsgebietes und 5 sorbische Bürger angehören.

Schreibe einen Kommentar