Posedźenje wokrjesneho wólbneho wuběrka

Na dźensnišim posedźenju wokrjesneho wólbneho wuběrka w krajnoradnym zarjedźe w Budyšinje su so wšitcy kandidaća Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa wobkrućili. Z tym nastupimy potajkim woprawdźe we wšitkich 14 wólbnych wokrjesach. To samsne je so jenož stronam, kotrež su zastupjeni w Sakskim krajnym semje a „Swóbodnym wolerjam“ poradźiło. Ani AfD, ani Piraća njemóža we wšitkich wólbnych wokrjesach nastupić.