nowy lětak / neuer Flyer

faltblatt SWZ_de_final-01-02 faltblatt SWZ_sb_final-01 .

Posedźenje wokrjesneho wólbneho wuběrka

Na dźensnišim posedźenju wokrjesneho wólbneho wuběrka w krajnoradnym zarjedźe w Budyšinje su so wšitcy kandidaća Serbskeho wolerskeho zjednoćenstwa wobkrućili. Z tym nastupimy potajkim woprawdźe we wšitkich 14 wólbnych wokrjesach. To samsne je so jenož stronam, kotrež su zastupjeni w Sakskim krajnym semje a „Swóbodnym wolerjam“ poradźiło. Ani AfD, ani Piraća njemóža we wšitkich wólbnych wokrjesach nastupić.

Zhromadźizna / Versammlung – 10.03.2014

10.03.2014 w 19:00 hodź. budźe naša delegaciska zhromadźizna w Budyšinje w Serbskim Domje w rumje 106. Přeprošamy wšitkich zajimowanych a našich delegatow do Budyšina, zo bychmy so nastajili za wólby do sejma wokrjesa Budyšin 2014.

10.03.2014 um 19:00 Uhr findet unsere Delegationsversammlung in Bautzen im Sorbischen Haus im Zimmer 106 statt. Wir laden alle Interessierten und unsere Delegierten nach Bautzen ein. Wir wollen uns zu dieser Versammlung für die Kreistagswahl 2014 aufstellen.

  . tammiosborn568.blogspot.com